Úspěchy našich členů

Daniel Mach atest MV pro plošné a sutinové vyhledání
Julia Bukovinská atest MV pro sutinové vyhledání